Advertisement
 Translation for 'привикване' from Bulgarian to English
adaptation {noun}привикване {ср}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'привикване' from Bulgarian to English

привикване {ср}
adaptation {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Много важна част от обучението на ловното куче е тренировката за привикване към изстрел.
  • Използването на тютюн води до привикване.
  • При бременност клоназепам може да доведе до някои рядки нарушения в развитието на плода, като например: деформации, привикване на плода към веществото, нарушения на когнитивната функция на детето и други.
  • Прекомерното тютюнопушене води до никотиново пристрастяване и привикване, затова то се счита за наркомания.
  • Съмнения в точността на този вид тестове поражда фактът, че редовното упражняване в решаването на подобни тестове, води към привикване към тях и постигане на по-добри резултати, които не доказват по-високата интелигентност на тествания.

  • Под термина пристрастяване, който понякога се използва като синоним на наркомания, би следвало да се разбира по-скоро привикване към някакво поведение или състояние.
  • Алкохолът е достъпен и разрешен за употреба от пълнолетни лица, както и лесен за изготвяне в домашни условия, така че рискът от привикване и пристрастяване към ежедневната му употреба е един от тежките проблеми на съвременното общество.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!