Advertisement
 Translation for 'привилегия' from Bulgarian to English
privilege {noun}привилегия {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'привилегия' from Bulgarian to English

привилегия {ж}
privilege {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Службата, като наследствена привилегия, се е държала от Панигарола – семейство нотариуси от Галарате, които я държат чак до 1741 г., когато изчезват.
 • Правораздаването на живот и смърт (кръвна юрисдикция) била привилегия на краля.
 • На 6 октомври 1697 година получава кралска привилегия от крал Август II да практикува медицинските си умения.
 • Жорж Прека е предшественик на мирянския апостолат във време, когато разпространението на Евангелието е привилегия само на свещеници и посветени лица, очаквайки от 60 години "Apostolicam Actuositatem" на Ватиканския събор.
 • Цитирайки връзката между защитник-клиент и изпълнителната привилегия, писмото характеризира призовката като „извън сферата на легитимното разследване“.

 • е издадена царска привилегия на княз Константин Острожки за Киевското войводство, което го прави управител на областта.
 • Погребан е в двора на ловешкия храм „Света Богородица“ на 25 юни 1876 г., привилегия, която се дава само на заслужили граждани.
 • Било е особена привилегия за музикантите и певците да работят с оркестър „Балкантон“.
 • През 1664 година била издадена привилегия, според която глобите на членове на тъкаческия цех не се внасяли вече в касата на цеха, а в касата на графове фон Галлас.
 • Privilegium maius (диплома за "голяма привилегия") е средновековен документ от 1358/1359 г., който е фалшифицирана версия на документа "Privilegium minus" ("малка привилегия") от 1156 г.

 • Миенето, съпроводено с масаж на косата и на тялото ("champu", чампу) по време на ежедневната вана е било привилегия на ранните колониални търговци в Индия.
 • Обикновено този ранг е специална привилегия за местните епископи.
 • Когато обаче такава акция в продължение на две години не получи своята привилегия, то тя става гласна.
 • В желанието си да демонстрират пълна независимост от централната власт някои български феодални владетели секат собствени монети, привилегия по право запазена за коронованите особи.
 • С възкачването си на трона Шарл IV дава на чичо си Шарл дьо Валоа правото да участва във властта, привилегия отказана му при предишния крал.

 • В Римската епоха носенето на меч е привилегия на висшите класи.
 • Преобладаващото мнение е, че имунитетът е вид привилегия с правопрепятстващо действие относно: наказателната отговорност (материален) и нейното реализиране (процесуален).
 • Ние претендираме за правото да се покланяме на Всемогъщия Бог, според както диктува собствената ни съвест и даваме на хората същата привилегия; и нека те се покланят както, където и на каквото си искат.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!