Advertisement
 Translation for 'продукти' from Bulgarian to English
агр.ХранПром
dairy {sg} [milk and milk products collectively]
млечни продукти {мн}
seafood {noun}морски продукти {мн}
2 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Третата категория продукти (топки, торбички и др.) Се произвежда главно в Китай (38%), Турция (18%) и Пакистан (18%).
 • Външнотърговски внос: индустриални продукти, храни, химикали, фармацевтични продукти.
 • Солите на доктор Шуслер са хомеопатични лекарствени продукти по смисъла на германския закон за лекарствата (AMG), които се предлагат на пазара като готови лекарствени продукти съгласно опростена процедура за одобрение (регистрация).
 • Предприятието има своя модерно оборудвана лаборатория, в която се окачествяват приеманото зърно, произвежданите млевни продукти и готовите брашна.
 • Дирекция "Контрол на ветеринарномедицински продукти и инвитро диагностични ветеринарномедицински средства" - извършва експертна оценка на регистрационна документация на ветеринарните лекарствени продукти (ВЛП), заявени за издаване или промяна на разрешения за търговия и за издаване на сертификат за регистрация на инвитро диагностични ветеринарномедицински средства (ИДВМС) и регистрация на хомеопатични продукти за ветеринарномедицинска употреба.

 • Осъществява се износ на химически и петролни продукти, но единствените по-значителни индустриални продукти за експорт са глина, варовик, чакъл и пясък.
 • от Международното финансово изложение „Банки, инвестиции, пари“ в категориите потребителско кредитиране, депозитни продукти и влогонабиране и картови продукти и услуги.
 • Мешана скара е вид традиционно ястие, характерно за Балканската кухня, комбиниращо няколко месни продукти (месо и продукти от смляно месо), подправки, задължително приготвени чрез печене на скара.
 • Въпреки въвеждането на първите продукти за стилизиране на косата още през 30-те години, серията стилизиращи продукти Nivea се лансира през 1996 г.
 • По-малко известни продукти на Canon включват медицински, оптични продукти и продукти за радиоразпръскването, рентгенови устройства, микропроцесорни продукти, цифрови скенери на микрофилми.

 • Текстилната индустрия днес е напълно механизирана и използва тези продукти съвместно с много други продукти и чрез различни технологии.
 • Завод е място, където се произвежда определен вид продукти.
 • Аграрната независимост е икономическо състояние, при което определена държава произвежда достатъчно селскостопански продукти, за да задоволява собствените си нужди, без да се налага внос на такива продукти от други страни.
 • Освен сиренето, нидерландците ядат хляб с месни или сладки продукти.
 • За пълен списък на останалите продукти на Apple и техните характеристики виж Продукти на Apple.

 • Произвеждат се фармацевтични продукти, стомана, керемиди, азбест, цимент, петролни продукти.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!