Advertisement
 Translation for 'променлив' from Bulgarian to English
changeable {adj}променлив
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'променлив' from Bulgarian to English

променлив
changeable {adj}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Кооперацията е сдружение на физически лица с променлив капитал и с променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват дейност за задоволяване на техни икономически, социални и културни интереси.
 • Цветът на тялото варира от лимонено жълто до ярко оранжево, и е покрито с променлив брой разредени черни петна.
 • Много оборудване се захранва от мрежата с променлив ток.
 • Повечето автомобилни алтернатори генерират трифазен променлив ток и го изправят чрез мост на Грец.
 • За първи път в СССР, а може би и в световната практика при АНТ-20 се прилага електрозахранваща система с променлив ток 120 V, 50 Hz.

 • АС/АС преобразувател е силова електронна схема, която преобразува променлив ток в друг променлив ток с различни стойности на напрежение и честота.
 • Маркс разглежда вложения капитал (к) като постоянен (c) и променлив (v).
 • Активното съпротивление при променлив ток е реалната част от комплексното съпротивление (импеданса).
 • Устройство, което изпълнява обратната функция (преобразува постоянния в променлив ток), се нарича инвертор и обикновено е с много по-сложна схема.
 • Английските Mohawk се сражават срещу японците в Бирма с променлив успех.

 • След този успех Дани Бойл снима в САЩ, но с променлив успех.
 • Генератор на променлив ток – трифазен, с вграден токоизправител на силициеви диоди.
 • Заслугата за съвременния начин на пренос на енергия с променлив ток се дължи на Никола Тесла.
 • През февруари 2007 се завръща отново на корта с променлив успех.
 • Продължава кариерата си с променлив успех в различни туринг серии.

 • Променливият ток в първата, (първична намотка), създава променлив магнитен поток в ядрото на трансформатора и съответно променливо магнитно поле.
 • Електрическата система за променлив ток се захранва от три независими генератора, системата за постоянен ток – от два акумулатора.
 • Електрическата система работи с променлив ток с напрежение 208 V.
 • Въвежда се и електроника, позволяваща преобразуването на постоянния ток, с който се захранват трамваите в променлив, което позволява използването на електродвигатели с променлив ток.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!