Advertisement
 Translation for 'промяна' from Bulgarian to English
turnover {noun}промяна {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'промяна' from Bulgarian to English

промяна {ж}
turnover {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Предотвратяването и намаляването на отпадъците е възможно чрез промяна на производствените технологии, промяна на суровините и производствените формули.
 • Когато пораснал, у него настъпила промяна – станал затворен, мрачен и раздразнителен, склонен към жестокост и подлост.
 • Кандидат за кмет на местна коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ (ПП „Движение 21“, ПП „Партия на Зелените“, КП „Движение ЗАЕДНО за промяна“) е Румен Бозуков.
 • При последователната промяна в посоката на намагнитването се получават отделните кодирани двоични кодове.
 • Така, например, могат да се създадат и „дизайнерски лекарства“ – чрез промяна на молекулата на веществото така, че да се заобиколи законът за авторското право, или чрез запазване на молекулата на активното вещество, но промяна на останалите около него.

 • За да се вземат решения за промяна на „Устава на студентското сдружение“ или за разпускане на сдружението, е нужно абсолютно мнозинство от поне 50% от всички членове.
 • Тази промяна е инфлационно коригирана промяна в стойността и като се раздели на стойността на инфлационния ефект върху началната стойност и след това се умножи по 100, се получава процентното изменение на стойността на базата на инфлационната стойност.
 • Скоро обаче започва съществена промяна в политиката на Коминтерна, под чието пряко влияние се намира ВМРО (об.), което довежда до промяна и в позицията на самата организация.
 • Семантична промяна или "мелиорация", "амелиорация" (...) описва еволюцията на употребата на една дума – обикновено до точката, в която модерното значение е коренно различно от оригиналната употреба.
 • Петото място през 1930-31 е повод за промяна в президентството – „патрон“ на клуба става Фердинандо Поцани, наричан „Генерал По“, който издейства разрешително от ИФФ за промяна наименованието на клуба на „Амброзиана-Интер“ – име, което отбора носи през следващите 13 години.

 • Промяна в концентрацията на веществата в нея, води до промяна в структурата на кръвните клетки, а понякога и до смърт.
 • Когато свръх къс светлинен импулс се разпространява в дадена среда той индуцира промяна на показателя на пречупване, на средата посредством оптичния ефект на Кер, при който промяната на показателя на пречупване е пропорционален на интензитета на светлината.
 • Конформизъм e промяна на поведението, чрез която индивидът отговаря на натиска на групата, опитвайки се да е в съгласие с нея, като приема предложени или наложени норми.
 • Терминът „стандартна промяна“ означава предварително одобрени повтаряеми дефинирани промени с нисък риск.
 • се наблюдава съществена промяна в съотношението на видовете в него.

 • Изчезването на източноевропейската политическа система и изискванията за промяна в СФРЮ поставят оцеляването на СФРЮ под въпрос.
 • Кога се извършва диалектната промяна "ŭ" > "w" > "v" е трудно да се каже, понеже и тази промяна е постепенен и дълготраен процес, подобен на "ĭ" > "j" в позиция пред гласна.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!