Advertisement
 Translation for 'проповед' from Bulgarian to English
NOUN   проповед | проповедта | проповеди | проповедите
sermon {noun}проповед {ж}
homily {noun}проповед {ж}
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'проповед' from Bulgarian to English

проповед {ж}
sermon {noun}

homily {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Той получава просветление в Бодх Гая, отправя първата си проповед в Сарнатх, а първият будистки съвет е свикан в Раджгир.
 • Картината е морализаторска проповед за лакомията, милосърдието и вярата.
 • Краят на исмаилитската проповед идва през 1256 година с обсадата на Аламут от монголския хан Хулагу, когато лидер на Персийските асасини е Рукн Ал-дин.
 • насам джамиите в Брандберген и Белевю (предградия съответно на Стокхолм и Гьотеборг) добиват известност като средища за проповед на радикален ислям и за набиране на терористи.
 • Пре-сектантския будизъм се отнася за будизма в периода между първата проповед на Гаутама Буда до първото трайно разцепление в Санга, които се е случило (според повечето учени) между Втория будистки събор и Третия будистки събор.Обаче, по-късно професор Хиракава, поставя първия разкол след смъртта на цар Ашока.

 • със словото-проповед, озаглавено по библейския израз на Пилат Понтийски „Ecce Homo“ – „Ето Човекът“.
 • За погребението ѝ излиза отпечатена смъртна проповед.
 • На злостните обвинения светият отец отговорил с открита проповед за истинския Бог.
 • В жилищно предградие на Варанаси се намира Сарнат, мястото, където Буда е произнесъл първата си проповед за основните принципи на будизма.
 • Според будисткото предание, историческият Буда за първи път преподава Четирите Благородни Истини в първата си проповед, след като постига просветление.

 • Представлява своеобразна проповед с библейски сюжет в стихове, изпята от амвона след прочитането на евангелския текст по време на утренята.
 • Хутба (на арабски:"خطبة") е мюсюлманска проповед, четена от имама по време на петъчното полудневно богослужение в джамията, а така също и по празници.
 • Традиционно между двете части на ораториите е била четена едночасова проповед.
 • ... 3:15), изчакал да навърши 30-годишната възраст, необходима по еврейския обичай за всеки свещеник или учител, и преди да излезе на обществена проповед приел кръщението на своя Предтеча.
 • Кирил и Методий отслужва тържествена литургия на славянски език в римската базилика „Сан Клементе“ и държи проповед.

 • Описва проповедническата дейност на Иисус Христос, разпятието и възкресението му, чудесата, Велики четвъртък.
 • Задачата на проповедта е да запознае слушателите с Библията и да разясни учението на Иисус Христос.
 • В английския думата е достигнала като "discourse" със следните значения: (1) словесна обмяна, разговор; (2) общуване; (3) проповед; (4) умозаключение и др.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!