Advertisement
 Translation for 'пропускателна' from Bulgarian to English
информ.техн.
throughput {noun}
пропускателна способност {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'пропускателна' from Bulgarian to English

пропускателна способност {ж}
throughput {noun}информ.техн.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Като цяло, колкото по-надолу е едно хранилище в йерархията, толкова по-малка е неговата пропускателна способност по отношение на канала за трансфер на данни и толкова по-голямо е забавянето в достъпа до данните му от процесора.
 • По пропускателна способност е аналогичен на Северен поток и е проектиран да пренася 55 млрд.
 • е европейска инициатива за изграждане на железопътен коридор с висока пропускателна способност от Северна Европа на юг, свързвайки по този начин град Гданск на Балтийско море с Болоня на Адриатическо море.
 • Монтирана е модерна пропускателна система на австрийската фирма „Axess“.
 • Регистровата архитектура открива възможности за намаляване бързодействието на паметта за данни с цената на повишена пропускателна способност на паметта за команди.

 • Въпреки че щабът и фронтовите батальони действат в сирийската част, HQ POLLBATT, една контролно-пропускателна позиция и HQ LOGBATT се намират в израелската част, разположени в лагер „Зуани“.
 • В началото на 50те години железопътният участък София – Мездра става лимитиращ по пропускателна и превозна способност не само за тази линия, но и за движението на влаковете за цяла Северна България.
 • На разширителните карти могат да бъдат инсталирани, за да предложи множество RS232 порта или многобройни и по-висока пропускателна способност Ethernet порта.
 • Капацитетът на пристанището при съществуващия режим на работа е както следва: кейова пропускателна способност – 3100 хил.т./год., а при влизане в експлоатация на 12-о и 13-о корабни места – до 4000 хил.т./год.
 • На изкуствената стена е проектирано водопропускащо съоръжение с пропускателна способност 600 m³/s.

 • Основният изпускател е вграден в стената и включва две тръби с диаметър 1200 mm и пропускателна способност 36 m³/s.
 • Авиогарата има обща пропускателна способност, която е 400 души за час е предназначена да обслужва международни и вътрешни(за Украйна вътрешни) линии.
 • При укрепителните работи на стената през 70-те години е изграден и допълнителен тунелен изпускател в десния скат с водовземна кула и шахта със затворни органи и пропускателна способност 1670 m³/s.
 • Червеите почти винаги причиняват вреда на мрежата, тъй като консумират от нейната пропускателна способност, докато вирусите почти винаги повреждат или променят файловете на заразения компютър.
 • Реалната пропускателна способност на канала зависи от конкретния хардуер, който се използва, но не е възможно да бъде по-голяма от стойността, определена от тази формула.

 • В нея Милър показва интересни съвпадения съществуващи между пропускателната способност на редица човешки когнитивни и перцептуални задачи.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!