Advertisement
 Translation for 'прорез' from Bulgarian to English
slit {noun} [cut]прорез {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'прорез' from Bulgarian to English

прорез {м}
slit {noun} [cut]
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Гордитата се пълни с пара, а от едната страна се изрязва малък прорез, където може да се напълни с гизадо.
 • Мерна планка (също и мерна пластина) – част от мерника, в която се намира прорез, който при прицелването с огнестрелното оръжие се съвместява (напасва) с мушката.
 • Конструкция с фигурен прорез за поставяне на лодка.
 • Повече инфекции се появяват след директен физически контакт на стафилококите с нарушение на тъканта (рана или прорез).
 • Входната порта на укреплението е изградена между два 8-метрови скални блока с ходник-прорез, широк около 1,50 m.

 • В други случаи могат да имат само лек прорез в централната си горна част и тогава приличат повече на меандри.
 • В средата на предната напречна греда е направен прорез за поставяне на теглича на животните.
 • Телефонът е с изцяло нов дизайн, като екранът е OLED и се простира от край до край, с изключение на прорез за предната камера и сензорите.
 • Състои се от няколко настроени на различни честоти месингови или бронзови пластинки, закрепени за единия край в прорез, така че да могат да вибрират свободно.
 • Люкът на механик-водача е снабден с прорез за наблюдение.

 • Друг способ е в по-дебели оригинални монети да се прави прорез, от който се извлича част от ценния метал и се запълва с не толкова ценен.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!