Advertisement
 Translation for 'простолюдие' from Bulgarian to English
mob {noun} [pej.]простолюдие {ср} [пей.]
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'простолюдие' from Bulgarian to English

простолюдие {ср} [пей.]
mob {noun} [pej.]
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • В качеството си на главен архитект на града Трезини по нареждане на Петър I съставя типов проект за разположението на жилищните квартали на различните слоеве на населението (дворянство, заможна класа и простолюдие), а също и на вилните зони край града.
  • Реални граждански права притежава само личния състав на ордена – 300 до 700 рицари-германци, които заемат тевтонската административна йерархия, а отношенията между тях и пруското простолюдие са по-скоро крепостно-феодални.
  • Унесеното в антисемитска омраза простолюдие избило около 7000 еврейски семейства, а другите принудило да се откажат от юдаизма.
  • Посредством административните си правомощия столичната бюрократична върхушка контролира финансовата политика в полза на своите интереси за сметка на провинциалната военно-поземлена аристокрация и във вреда на обедняващото простолюдие, т.е.
  • Част от обвиненията срещу него е това, че е допускал на проповедите му да присъства и простолюдие.

  • Когато започва революцията, това е патриотичното название на парижкото простолюдие [...].
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!