Advertisement
 Translation for 'просторен' from Bulgarian to English
spacious {adj}просторен
roomy {adj} просторен [за помещение, кола и пр.]
2 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Достъпна е от алея от вековни липи и е разделена на три фасади, които се отварят към просторен квадратен двор.
 • Горният отвод е значително по-светъл и просторен от този на долния кат.
 • Непрекъснатият цилиндричен свод е продупчен от отвори за 17 двойки прозорци, което го прави просторен.
 • В архитектурно отношение е еднокорабен храм с дървен покрив и просторен нартекс.
 • Старомиоценското денудационно ниво в Стара планина има характер на пенеплен (заравненост), който е особено просторен на 2200 м н.в.

 • 550 Maranello има луксозен и просторен интериор.
 • Манастирският комплекс се състои от двуетажни жилищни сгради с открити чардаци и висок манастирски зид, които ограждат от четирите му стени просторен двор, застлан с калдъръм.
 • Посетителите трябва да изкачат стълбище от 246 стъпала, докато стигнат галерия в короната на паметника, който разкрива просторен изглед към Охил Хилс и Четвъртата долина.
 • На западната страна на сграда е оформен просторен притвор, а на източната е полукръглата апсида на олтара.
 • Има просторен двор с изградени детски кътове за игра и забавление, притежава мини баскетболно игрище.

 • Параклисът е благоустроен и до него има просторен навес за празнуване и огнище с камина.
 • Постепенно селото се е преместило към север, където теренът е равнинен и по-просторен.
 • Дарява просторен собствен имот в центъра на селото за училищен двор и през 1889 г.
 • Търсейки начин да изкупи вината си към нея, кралят ѝ подарява просторен апартамент (разрушен по-късно при преустройствата на Мария Антоанета), в който Мария посреща ограничен кръг приятели и куртизани.
 • Пантеонът е ранен образец на неокласическата архитектура с фасада като на първоначалния Пантеон в Рим и просторен интериор във формата на гръцки кръст.

 • До манастира се стига по асфалтов път дълъг 1 km, който започва от просторен паркинг във вилна зона „Манастирски поляни.
 • На жилищния етаж има просторен чардак, жилищно помещение ("кашчи"), месилник ("брашненик") и стая.
 • Има просторен и некаменист плаж, който граничи с гора.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!