Advertisement
 Translation for 'простота' from Bulgarian to English
simplicity {noun}простота {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'простота' from Bulgarian to English

простота {ж}
simplicity {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • По простота на управление, поставяне и тягови характеристики е безспорен лидер.
 • Те също биват превеждани като учтивност, естественост/простота/непринуденост (липса на прекалености) и сдържаност.
 • Също така клинов затвор, благодарение на своята простота и компактност, често се използва в строително-монтажните пистолети, такива, като ПЦ-84.
 • Написан е с класическа простота на маниера, с дълбок психологизъм и вълнуваща лиричност.
 • Рентгеновата кристалография е най-разпространеният метод за определяне на структурата на вещества, поради неговата простота, универсалност и относително ниска цена.

 • Предимства: простота, надеждност (при своевременно обслужване) и висока ремонтопигодност.
 • Великолепието и популярността ѝ обикновено се приписват на хармоничната мелодия и простота на тази песен.
 • Уикипедия обаче за простота и поради нарастващата популярност на това означение не използва скоби.
 • Работната среда GNOME набляга на простота, удобството и прави нещата „просто работещи“.
 • Тя позволява формулирането и извличането на основни отношения в теорията с яснота, обобщеност, строгост и простота.

 • Една от основните характеристики на италианската кухня е нейната простота, с много ястия, съставени от малко съставки: италианските готвачи разчитат на качеството на съставките, а не на сложността на приготвянето.
 • В художествената фотография са приети трите принципа на живописта – единство, яснота и простота.
 • Този тест се използва от клиницистите, които ценят неговата простота и метрологични качества.
 • Koninklijke изоставя слогана „Let's make things better“ (Нека подобрим нещата) в полза на новия: „Sense and simplicity“ (Смисъл и простота).
 • Приняно си извоюва репутация, градяща се на простота и пестеливост, дори строгост.

 • Основните бойни качества на миномета са: голямата мощност на боеприпасите (мини), високата скорострелност, сравнително ниската маса, простота на устройството и бойното използване, постоянната готовност за откриване на огън без особена подготовка.
 • За простота е показана защита само на една фаза (Фиг.1). В практиката обикновено се защитават трите фази.
 • Схемата е елегантна в своята простота и е била добре разбирана от войните, разпределени във всеки от ешелоните.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!