Advertisement
 Translation for 'просто число' from Bulgarian to English
мат.
prime {noun}
просто число {ср}
мат.
prime number {noun}
просто число {ср}
Partial Matches
simply {adv}просто
number {noun}число {ср}
мат.
integer {noun}
цяло число {ср}
мат.
perfect number {noun}
съвършено число {ср}
decimal number {noun}десетично число {ср}
мат.
square number {noun}
квадратно число {ср}
мат.
tetrahedral number {noun}
тетраедрално число {ср}
мат.
random number {noun}
случайно число {ср}
мат.
triangular pyramidal number {noun}
триъгълното пирамидално число {ср}
информ.
floating point number {noun}
число {ср} с плаваща запетая
plural {noun} <pl.> множествено число {ср} <мн.ч.>
13 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Препоръчва се за капацитет на хеш таблицата да се избира просто число.
 • Тъй като 42 = 2×3×7, а 7 не е просто число на Ферма, правилен четиридесетидвуъгълник не може да бъде построен с линийка и пергел.
 • 65 537 е най-голямото известно просто число на Ферма, което прави правилния 65537-ъгълник построим с линийка и пергел.
 • Тъй като 24 е произведение на 2³ и 3, което е просто число на Ферма, правилен двадесетичетириъгълник може да бъде построен с линийка и пергел по подобие на дванадесетоъгълник.
 • То е просто число, защото се дели само на 1 и на 83.

 • Прост идеал в теория на пръстените е алгебрична структура, вид идеал удоволетворяващ допълнителни условия, подобна на понятието просто число от теория на числата.
 • Тъй като 6 е произведение на 2 и 3, което е просто число на Ферма, правилен шестоъгълник може да се построи с линийка и пергел.
 • Забележка: Последното правило показва, че квадратичните остатъци по модул просто число са точно толкова колкото и неостатъците.
 • "M"4253 е първото мерсеново просто число титан, "M"44497 е първото мерсеново просто число гигант и "M"6 972 593 е първото мерсеново просто мегачисло – с най-малко 1 000 000 цифри.
 • където [...] е просто число.

 • Ако "n" е просто число, тогава Цветът на фона е [...]. И ако "n" е съставно число, то Цветът на фона е [...].
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!