Advertisement
 Translation for 'просто' from Bulgarian to English
simply {adv}просто
мат.
prime {noun}
просто число {ср}
мат.
prime number {noun}
просто число {ср}
3 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'просто' from Bulgarian to English

Advertisement
просто
simply {adv}

просто число {ср}
prime {noun}мат.

prime number {noun}мат.
Usage Examples Bulgarian
 • Хардуерният контур е просто устройство, което физически свързва канала на приемника с канала на предавателя.
 • Всяко поле съдържа подполе, което е просто.
 • Репюнит просто число – това е репюнит, което също е и просто число.
 • Боксът е част от неговото детство и той просто е знаел, че това ще бъде неговата професия и за в бъдеще.
 • 701 (седемстотин и едно) е просто, естествено, цяло число.

 • "KISS – Keep it simple Stupid или прави нещата просто, глупако!
 • Регионалният федерален съд на Четвърти регион – апелативен федерален съд в Порто Алегре, приема решение, според което съдиите от състава на съда трябва да бъдат наричани федерални десембаргадори ("desembargadores federais"), а не просто федерални съдии ("juízes federais"), каквато е практиката дотогава.
 • състезанието замени ФИБА ​​ЕвроЛига (която преди това беше наричана ФИБА Европейска Шампионска Купа или просто Европейска купа), която се управляваше от ФИБА ​​от 1958 г.
 • Репозиционирането на една компания е много повече от просто маркетингово предизвикателство.
 • Достигайки най-високата точка, аз просто тропнах с крак по-скоро от гняв, отколкото от удоволствие“".

 • Миналото просто време при слабите глаголи се образува, като от инфинитива се премахне окончанието "en" и се прибави "te".
 • "M"4253 е първото мерсеново просто число титан, "M"44497 е първото мерсеново просто число гигант и "M"6 972 593 е първото мерсеново просто мегачисло – с най-малко 1 000 000 цифри.
 • Идеята на алгоритъма е, че ако намерим просто число "n", то всяко "n"-то след него няма да е просто.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!