Advertisement
 Translation for 'пространство' from Bulgarian to English
мат.
affine space {noun}
афинно пространство {ср}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'пространство' from Bulgarian to English

афинно пространство {ср}
affine space {noun}мат.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • По такъв начин показваме метриката на изкривеното пространство, проектирайки го върху плоското пространство.
  • Хол описва междуличностните пространства (относителните пространства между хората), разделяйки ги в четири зони (концентрични кръгови зони около физическото пространство, заемано от човека): интимно пространство, лично пространство, социално пространство и публично пространство.
  • Алгебрично е генерирано като се приложат правилата за вектори и координатна геометрия към пространство с 4 измерения.
  • Има една съществена разлика между координатното "n"-мерно пространство R"n" и обобщено крайноизмерно векторно пространство "V".
  • Банахово пространство е пълно нормирано линейно пространство.

  • Нагледен начин да се построи моделът на римановото пространство е по пътя на отъждествяването.
  • пространство, или [...] —пространство, е хаусдорфово "напълно регулярно" топологично пространство, наименовано на руския математик Андрей Тихонов.
  • Свободното пространство е еднородна непоглъщаща среда с относителна диелектрична проницаемост [...] = 1.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!