Advertisement
 Translation for 'разред' from Bulgarian to English
биол.бот.зоол.
order {noun}
разред {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'разред' from Bulgarian to English

разред {м}
order {noun}биол.бот.зоол.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Системата на Кронкист поставя и двете семейства в разред Campanulales.
 • Според системата на Кронкист в този разред са включени само Сенникови и Бръшлянови, като целият разред е част от клона на розидите, а не на астеридите.
 • Кариамоподобни (Cariamiformes) е разред животни от клас Птици (Aves).
 • Слънчевите чапли традиционно са класифицирани в разред Жеравоподобни, но съвременните изследвания не откриват близка връзка с тях и те са отделени в разред Eurypygiformes, включващ само още един съвременен вид – живеещата в Нова Каледония птица кагу.
 • Кагу традиционно са класифицирани в разред Жеравоподобни, но съвременните изследвания не откриват близка връзка с тях и те са отделени в разред Eurypygiformes, включващ само още един съвременен вид – живеещата в тропическа Америка слънчева чапла.

 • Папунякоподобните ("Upupiformes") са разред средно големи и дребни птици, използван в някои остарели класификации на птиците.
 • Кокошоподобните ("Galliformes") са разред дребни и средно едри птици.
 • "Afrosoricida" са разред бозайници от инфраклас Плацентни.
 • Креодонтите ("Creodonta") са разред изчезнали бозайници, живели от палеоцена до миоцена.
 • "Acoraceae" е обособено в самостоятелен разред "Acorales", а "Lemnaceae" е присъединено към "Araceae", което от своя страна е част от разред "Alismatales".

 • Съгласно общоприетата таксономична класификация на киви, родът се причислява към разред Щраусоподобни ("Struthioniformes").
 • "Hydrocharitales" е разред покритосеменни растения, използван в някои по-стари класификации, като тази на Кронкуист.
 • В системата APG II те са включени в разред Asterales, с изключение на семейство Sphenocleaceae, което е част от разред Solanales.
 • Шараноподобните ("Cypriniformes") са разред костни риби.
 • "Primulales" е разред покритосеменни растения, използван в някои по-стари класификации.

 • "Capparales" е разред покритосеменни растения, използван в някои класификации.
 • В някои по-стари класификации семейството е отделяно в самостоятелен разред "Polygonales", но в системите на Групата по филогения на покритосеменните влиза в разред "Caryophyllales".
 • Бороцветните (Pinales) са разред растения, включващи всички съществуващи видове от отдел Иглолистни ("Pinophyta").
 • Според съвременни молекулярни изследвания семейство Хипопотами ("Hippopotamidae") е по-скоро свързано с разред Китоподобни, а не с разред Чифтокопитни.
 • Както във всички позиционни бройни системи, 0 пред числото не променя стойността му; завършващият (най-десният) бит се нарича най-младши разред, а всеки отляво е по-старши разред.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!