Advertisement
 Translation for 'разрешение' from Bulgarian to English
permit {noun}разрешение {ср}
permission {noun}разрешение {ср}
with your permissionс ваше разрешение
3 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Агнес получава през 1298 г. разрешение от далечния си братовчед епископа ма Вормс Емих I разрешение да основе манастир с църква („Клаузенбергкапеле“) във Вормс-Абенхайм за успокоение на душата ѝ и на децата ѝ и на нейните родители.
 • Износът на антики е възможен само с разрешение от съответните държавни органи.
 • Запазен е османски ферман от 1722 година, от който се разбира, че „Свети Николай Транос“ е претърпяла големи щети и жителите на района са получили разрешение за възстановяване.
 • В своите изложения пред Съда Елена Петру се позовава на член 22 от Регламент № 1408/71, в чийто параграф 2 изчерпателно са изброени условията, при които издаването на разрешение в държавата по местопребиваване не може да бъде отказано, като според нея от тези условия се вижда, че недостигът на болнични материални средства представлява основание да се издаде такова разрешение.
 • На 26 юни 1990 г. Фирнебург получава разрешение да има герб.

 • С разрешение на правителството Асен Йорданов остава в САЩ.
 • Онези, които искат да направят такива по документални причини трябва да изискат специално лично разрешение от кардинал-камерлинга.
 • пивоварната "Brasserie de Brunehaut" в Брюно получава разрешение да използва името на Абатство „Сен Мартен“ в Турне, за наименование на абатската си бира.
 • Майка ѝ Скрибония измолва разрешение да придружи дъщеря си и получава позволение.
 • Проучва в дълбочина възникването на конфликти и търси адекватни мерки за достигане до мирно разрешение.

 • През 1747 Гмелин получава разрешение да се завърне за една година в Германия поради здравословни проблеми.
 • Със същото разрешение министерството удостоверява, че признава гимназията за приемница на Одринската българска мъжка педагогическа гимназия „Д–р Петър Берон“.
 • Сглобяемите къщи се съпътстват от всички необходими проекти, сертификати и документи за издаване на разрешение за строеж и узаконяване на сградата.
 • Мануил Палеолог изпраща специално посолство до католическия събор в Констанса, докато търси папско разрешение за сключването на брака между София и Йоан VIII.
 • Южнокорейските граждани трябва да получат специално разрешение от правителството и на двете страни, за да влязат в Северна Корея.

 • За създаването на тази страница е използван с разрешение материал от интернет списание „Палитра“.
 • Пиратски копия са изделия, произведени в нарушение на условията, предписани от производителя или без неговото разрешение.
 • изследователи от университета в Нюкасъл, Великобритания получават разрешение да извършат терапевтично клониране, като използват човешки ембриони за извличане на стволови клетки, които могат да бъдат използвани за лечения на болестта на Алцхаймер, на Паркинсон и на диабет.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!