Advertisement
 Translation for 'разстройство' from Bulgarian to English
псих.
bipolar affective disorder {noun}
биполярно афективно разстройство {ср}
псих.
narcissistic personality disorder {noun} <NPD>
нарцистично личностно разстройство {ср} <НЛР>
2 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Поглъщането може да причини леко стомашно разстройство.
 • Заболяването може да има връзка с различни психически разстройства, разстройство на емоционалната саморегулация и свързано с него разстройство на изпълнителните функции при Обсесивно-компулсивно разстройство, разстройство на личността или др.
 • В психиатрията не се счита за отделно разстройство на психиката, а по-скоро се разглежда като симптом на психическо разстройство – най-често на комплекса за параноята.
 • Голямото депресивно разстройство засяга приблизително 216 милиона души (3% от световното население) през 2015 г.
 • Това може да е симптом на увеличен количество амоняк следствие на метаболитно разстройство като разстройство на орнитиновия цикъл.

 • Импотентността, известна още под наименованията еректилна дисфункция (ЕД), пещеристо разстройство, мъжка полова немощ, е полово разстройство, което се характеризира с неспособността да се получава и задържа ерекция.
 • Пионерното изследване на Калбаум и Хекер предполага наличието на повече от едно отделно психиатрично разстройство, което контрастира с концепцията за „унитарната психоза“, която съдържа всички психиатрични симптоми, които се появяват при отделното душевно разстройство.
 • Психопатията е разстройство на личността , днес класифицирано като антисоциално личностно разстройство, подтип психопатия (DSM).
 • Циклоти́мията (от гръцки: κύκλος – кръг и θυμός – "дух”, “душа") е психично разстройство, при което пациентът е с нестабилно настроение, което варира от лека депресия до лека еуфория.
 • Нарцистично личностно разстройство или Нарцистично личностово разстройство (НЛР) е личностно разстройство, дефинирано от Диагностичния и статистически наръчник на психичните болести (диагностична класификационна система, използвана в САЩ) като „широко разпространен модел на величественост, нужда от възхищение и липса на емпатия“.

 • Термините психично разстройство, психиатрично разстройство и психична болест означават едно и също нещо.
 • Акинетопсията (от "гръцки": "a" - „без“, "кине" - „движа“ и "опсиа" - „виждане“) е рядко срещано невропсихологическо разстройство.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!