Advertisement
 Translation for 'разумен' from Bulgarian to English
judicious {adj}разумен
reasonable {adj}разумен
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'разумен' from Bulgarian to English

разумен
judicious {adj}

reasonable {adj}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Той е споменат за пръв път от Аристотел, питащ се как куче, изправено пред избора между две еднакво изкушаващи храни, би могло да направи разумен избор между тях.
 • В духа на Просвещението поемата възхвалява простия човешки труд и изразява убеждението, че природосъобразният живот на обикновените хора е по-нравствен и по-разумен от изтънчения и преситен бит на висшето съсловие.
 • Видовото име "sapiens" означава „мъдър“, „разумен“.
 • Гарт е алфа синът на Тони. Той е силен и разумен.
 • Комуникацията в мрежата се извършва чрез радио честотни вълни, тъй като този вид безжична комуникация отговаря по най-добър начин на изискванията на мрежата, а именно дава възможност за сравнителен дълъг обсег и висока скорост на обмен на информация на цената на разумен разход на енергия.

 • Този разумен камуфлаж замъглява очертанията на силуета им и им позволява да се слеят със светлината, идваща отгоре, при което остават напълно незабележими отдолу за враговете си.
 • Задължения при възникване на икономически проблеми: Ако корабът не е осигурен достатъчно (например с гориво, или със средства за неотложен ремонт), за да продължи безопасно плаването си, капитанът е длъжен да намери разумен изход, като има право на самостоятелни икономически решения за сметка на корабособственика – например може да продаде част от корабните припаси или от товара.
 • Това означава, че технологията е постижима със сравнително малка инженерна група в разумен период от време, на разумна цена.
 • Алфонс – Изуми третира Ал по същия начин, по който и батко му, но може би малко по-смекчено, защото Алфонс е много по-разумен и я ядосва много по-рядко.
 • Чесапийк бей ретривърът е много непоколебим, разумен и лоялен към стопаните си.

 • Атос е по-голям с няколко години и се слави като справедлив и разумен, затова е като баща за останалите мускетари, винаги готов да помогне със съвет или успокоение.
 • Въпреки че не може да се провери по научен път, широко разпространена е вярата, че Бог е създал човечеството като единствен разумен живот във Вселената.
 • Следи от разумен човешки живот в землището на днешното село са открити още от неолита.
 • Живот се е развил на 10% от годните за това планети, докато от тези планети само на 1/1000 се е развил разумен живот (т.е. ...
 • Летописците от времето са единодушни, че Галия не познавала по-благ и разумен владетел от Констанций.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!