Advertisement
 Translation for 'разумно' from Bulgarian to English
wisely {adv}разумно
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'разумно' from Bulgarian to English

разумно
wisely {adv}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Не божествения разум, нито предопределените природни различия между хората, а тяхното универсално качество да познават света и да действат разумно стоят в основата на създаването на държавното управление.
 • Макар че отначало демонстрира намерение да управлява разумно, той се намира изцяло под влиянието на Цецина и Валент.
 • Често се опитват да обяснят на пръв поглед причините за щетите, без да имат разумно обяснение или ясно видими причини.
 • Историята започва с Один, който моли Фриг за съвет дали е разумно да издири Вафтруднир.
 • В последните години от живота си декларира симпатии към фашизма, описвайки го като „доктрина на разумно и логично градене“, която „укрепява, ободрява, оживотворява“.

 • В това се изразява философията на първите старогръцки мислители – те се опитват да определят началото на света и нещата и да дадат разумно обяснение на процесите, които се извършват в природата.
 • Бъдещите родители са разтревожени, но Фуджисаки моли за спокойно и разумно държане от двете страни.
 • В центъра е поставен човекът с неговите способности да изучава и да мисли разумно.
 • Голяма част от наблюденията намират разумно обяснение след внимателно изучаване на фактите.
 • Създаден по желанието на краля, градът има разумно и симетрично устройство на улиците.

 • Понеже това е естествена защитна реакция на организма, не е разумно да се търси начин за нейното изкореняване.
 • През последните години се забелязва интересна тенденция – в групите на всички квартали има представители на други етноси (цигани), така е елиминиран много разумно проблемът с етническото противопоставяне, характерно за предишни издания на събитието.
 • Устойчивото развитие на икономиката е пряко свързано с опазването на околната среда и подобряването ѝ, съпроводено от разумно използване на нейните ресурси.
 • 2. Космическият ум – средоточие на всичко смислено и разумно.
 • Не е трудно човек да се убеди, че отделянето на човека от принципите на разумно съжителство с природата води до упадък на натрупаното културно наследство, а след това и до упадък на самата човешка цивилизация.

 • Широколистните гори наоколо са ценен източник на дървен материал, който е разумно използван от поселниците.
 • Конституцията на Федерацията, която прокламира и изброява основните права на всяко разумно същество известни в своята цялост като „Гаранциите“.
 • Маслата могат да се смесват, но разумно, следвайки определени правила.
 • или въплъщение е израз от теологията, религиозно-философска доктрина, постулираща зачеването и раждането на разумно същество (най-често човек), което е материално проявление на трансцендентно същество или сила.
 • Те трябва да се използват разумно, за да не замърсят почвата, въздуха и водата.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!