Advertisement
 Translation for 'ресоциализация' from Bulgarian to English
соц.
resocialization {noun}
ресоциализация {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'ресоциализация' from Bulgarian to English

ресоциализация {ж}
resocialization {noun}соц.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Той си спомня за бившата си приятелка, другарите от детството и армията, но тях отдавна ги няма, а опитите му за ресоциализация се сблъскват с новата реалност.
  • През 2019 година Асоциацията постави начало на нова инициатива – организиране на изложба на творби на болни с неврологични заболявания и лица в напреднала възраст под надслов „Арт терапия“ – добър пример за обединяване на усилията на професионалистите и хората в неравностойно положение за тяхната адекватна ресоциализация.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!