Advertisement
 Translation for 'рефлексия' from Bulgarian to English
псих.физ.
reflection {noun}
рефлексия {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'рефлексия' from Bulgarian to English

рефлексия {ж}
reflection {noun}псих.физ.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • романът е адаптиран за театрална сцена в Народния театър „Иван Вазов“, което представлява и една съвременна рефлексия върху романа.
 • Характеризира се със структурно програмиране, рефлексия (способността да се модифицира структурата на програмата по време на изпълнението ѝ), свързано програмиране (функциите са подредени една до друга) и гъвкавост (програмистът може да създава нови команди).
 • Способността на програмния език да бъде свой собствен метаезик се нарича рефлексия или рефлексивност.
 • AOП има няколко преки предшественици А1 и А2: рефлексия и метаобектни протоколи, предметно-ориентирано програмиране, Композиционни Филтри и Адаптивно програмиране .
 • Настоява за постоянна научна рефлексия и дискусия за методите на изследванията в антропологията.

 • Методологическата рефлексия върху практикуването на историята се откроява като постоянна тема в неговите изследвания.
 • Податливостта на индивидите към някои видове когнитивни склонности може да бъде измерена чрез теста за когнитивна рефлексия (CRT), разработен от Шейн Фредерик (2005).
 • В епохата на елинизма биват приближени йонийската изтънченост и атическото културно слово, сицилианската монументалност и способната за рефлексия островна култура.
 • Рефлексия е понятие от психологията, означаващо „самоанализ на собствените мисли и преживявания“. Това е процес, при който човек опознава своите вътрешни психически състояния. Индивидът размишлява върху онова, което се случва в неговото съзнание. Думата идва от латинската дума "reflexio", което означава „отражение“, „обръщане назад“.
 • Ученето чрез преживяване е процес, който се основава на четири главни компонента: опит и преживяване, анализ (рефлексия и осмисляне на преживяното), обобщаване и приложение.

 • Поема, написана в стил „библейска проза“ след извършеното от Словацки бдение на Божи гроб. Състои се от 17 фрагмента. Рефлексия върху живота и саможертвата на Христос. Една от главните теми: полската митология на жертвата. „Равносметката на въстанието и размисъла върху съвремието прерастват в мегавизия на полската съдба.“ Боян Пенев определя поемата като серафична, оценява я като: „анализ и самоанализ на полската душа“.
 • Била е водеща на авторско предаване за градска култура „Рефлексия“ в радио Франс Интернационал. Работила е като редактор във вестник „Капитал“ в периода 2005-2007 г. , творчески директор на рекламна агенция Ideo Saatchi&Saatchi, главен редактор на списание „EGO“ в периода 2008-2009 г., и главен редактор на „Bulgaria Air Inflight Magazine“ в периода 2009-2010 г.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!