Advertisement
 Translation for 'рециклиране' from Bulgarian to English
recyclable {adj}годен за рециклиране
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'рециклиране' from Bulgarian to English

годен за рециклиране
recyclable {adj}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • е рециклиране, при което отпадните материали се използват за създаване на нов продукт, като новият продукт или материал е по-нискокачествен от оригиналния такъв, но въпреки това е напълно използваем.
 • В заводите за рециклиране събраната пластмаса се разделя, в съответствие със своя идентификационен код.
 • Затворените пенопласти запазват огнеустойчивостта и потенциала за рециклиране на други метални пени, но добавят свойството да плават във вода.
 • RDF се използват главно в рамките на Европейския съюз в страни с висок стандарт на рециклиране на отпадъци, както в Австрия, Германия и Холандия.
 • създавайки ЕТ „Политрейд“ – фирма за изкупуване и рециклиране на отпадъци.

 • Главната задача на компанията е намаляване на обема на производствения и битов метален отпадък, който все още не е преработен от системи за рециклиране.
 • Рециклиране, което изисква допълнително обработване често не е икономически приложимо, освен ако съоръжението за рециклиране не е близо до източника на материала.
 • Бутилките от алуминий често се използват за допълнителна издръжливост и рециклиране.
 • За целите на продължителен полет в космическия кораб трябва да се осигури пълно рециклиране и производство на хранителни продукти.
 • В Уникод има дефинирани кодови позиции за символите на SPI, както и някои друго широко разпространени символи за рециклиране.

 • Освен това процесът се грижи за рециклиране на иначе ограничените материали, енергия и пространство в планетния биом.
 • Те подлежат на пълно рециклиране.
 • Глобалните нужди от оцетна киселина са около 6,5 милиона тона годишно, от които около 1,5 Mt/година се получават от рециклиране, останалите се произвеждат от нефтохимически суровини или от биологически източници.
 • За световен лидер в рециклирането на PET бутилки се счита Швейцария, където към 2012 г.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!