Advertisement
 Translation for 'рече' from Bulgarian to English
лит.фил.F
Thus Spoke Zarathustra [Friedrich Nietzsche]
Тъй рече Заратустра [Фридрих Ницше]
1 translation
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • или по време на създаването на Кралство Гърция, което ще рече принадлежността му към историческа Мала Влахия.
 • Звездата е малко по-слабо металична в сравнение със Слънцето, което ще рече, че пропорционално съдържа по-малко елементи, които са по-тежки от водород и хелий.
 • Като племенник на основателя на видна фамилия получава името „Амджазаде“, което ще рече "племенник" на османотурски.
 • Следва философия, психоанализа и юриспруденция в Университета на Франкфурт на Майн и завършва като магистър по философия с теза върху "„Тъй рече Заратустра“" на Фридрих Ницше.
 • което буквално ще рече „хора на земята“ или „хора на света“.

 • , което ще рече граничари. Тази етимология обяснява и тяхното появяване на историческата територия на средновековните хърватски земи.
 • което ще рече от времето след битката при Зама с окончателното унищожаване на пунически Картаген.
 • Селото датира от 5 века. В миналото се е наричало Софларе, което ще рече учени, мъдри хора.
 • Сръбската диалектология го има за преходен между югоизточното нему косово-ресавско старощокавско наречие и младощокавското (ще рече нововъзникнало) шумадийско-войводинско наречие.
 • Пълното заглавие на поемата е „"Тъй рече Заратустра.

 • Названието на реката произлиза от евено-евенкското „голомо“ или якутското „халыма“, което ще рече „конусовидно жилище от дънери“.
 • завършва документалния филм „Тъй рече Ванга“.
 • 8. Она же наваждена материѭ своеѭ, даждь ми, рече, сьде на мисѣ главѫ иоана кръстителѣ.
 • Етимологията на фамилията идва от „byona parte“, което ще рече на български „добри дела“.
 • В ислямската традиция минарето често е наричано „врата между небесата и земята“, или с арабската дума "alif", което ще рече „сочещ правилната посока“.

 • Използвали линеар Б, което ще рече по писменост – индоевропейци, а древна Африка била позната като Древна Либия, като древното ѝ население било известно като либийци.
 • Версифицирана версия ще рече поетическа версия на прозаически текст.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!