Advertisement
 Translation for 'самоотвержено' from Bulgarian to English
selflessly {adv}самоотвержено
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'самоотвержено' from Bulgarian to English

самоотвержено
selflessly {adv}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Всички екипажи действат самоотвержено и във висока степен умело, успявайки да спасят множество хора.
  • Екипажите действат самоотвержено и във висока степен умело, успявайки да спасят множество сицилианци.
  • По време на османското владичество населението на града самоотвержено се бори за съхраняване на националното си самосъзнание.
  • Тръстиковите котки (особено мъжките) много самоотвержено защитават своите малки.
  • под Самарското знаме, при Свищов и Русе, при Шейново и Шипка, 19 белички опълченци се бият самоотвержено.

  • Той работи самоотвержено, даже и когато през април заболява от коремен тиф.
  • През Балканската и Междусъюзническата войни сухопътните войски превземат Одрин, самоотвержено се сражават при Люлебургаз, Лозенград, Булаир и завоя на р.
  • На пръв поглед, някои считат, че алтруизма противоречи на идеята за естествен отбор: по принцип, „оцеляват най-добрите“, а изглежда индивид, който самоотвержено помага на другия пречи на собственото си оцеляване.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!