Advertisement
 Translation for 'самостоятелност' from Bulgarian to English
independence {noun} самостоятелност {ж} [независимост]
1 translation
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • За разлика от независимостта автономията представлява частична самостоятелност, при която външна сила запазва известен контрол върху съответната територия.
 • В центъра на сюжета е историята на участник в движението за самостоятелност и обединение на Италия през XIX век.
 • самостоятелност. В резултат на това за първи път се формулира философската концепцията за отчуждението, която се разработва и развива от по-късните философи.
 • Може също да се говори за "букет от апеви", когато отделните творби запазват своята самостоятелност, но помежду им има и нещо, което ги обединява.
 • През 16 век те попадат под властта на Османската империя, но имат известна вътрешна самостоятелност.

 • В зависимост от състава на формированията, числеността на личния им състав, тяхната самостоятелност (вкл. ...
 • Обособени части са второстепенни части на изречението, които имат относителна смислова самостоятелност и са отделени интонационно и пунктуационно.
 • Въпреки че участниците запазват финансова, търговска и производствена самостоятелност, те губят правото да вземат решения в областите на съглашението.
 • Важно за отбелязване е, че половата зрялост значително предхожда психическата, която е свързана с проявление на самостоятелност (независимост) и способност за поемане на отговорност.
 • Свевите са покорени от вестготите. Тяхната самостоятелност като народ изчезва през 585 г.

 • Поради слабата подготовка на населението за „комитетските работи“, в окръга е решено Солунският комитет да даде на някои от революционните райони „пълна самостоятелност“.
 • В Италия ругите успяват да запазят още известна самостоятелност, дават дори с Ерарих през 541 г.
 • Заселва се на територията на Галия, спечелва си самостоятелност и събира около себе си около 120 хил. германи.
 • Гънтрип пише: "„Тази вътрешна нарцистична самостоятелност е защита срещу тревогата да не се наложи да излезе и да си има работа с други хора.“" Колкото повече разчитат на себе си, толкова по-малко те разчитат на други хора и няма нужда да се откриват пред потенциалните опасности, свързани с това разчитане или, още по-лошо, зависимост.
 • През следващите столетия ядрото на Дукля започва да се нарича Зета и отново получава политическа самостоятелност през XIV-XVI век.

 • Подчинил сардинската църква, която дотогава се стремила към самостоятелност, на римския престол.
 • Разполагат с организационна самостоятелност и централно ръководство, но не отменят организационната самостоятелност и не могат да вземат решения вместо централните ръководства на отделните организации.
 • Икономов използва за основа истинска случка от времето на борбата за самостоятелност на българската църква, разказана му от Петко Славейков.
 • На 21 септември 2006 г. Момин проход отново получава административна самостоятелност и статут на град.
 • Посвещава се на борбата за самостоятелност на Хърватия в рамките на Австро-унгарската империя.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!