Advertisement
 Translation for 'самостоятелно' from Bulgarian to English
идиом.
by one's own bootstraps
самостоятелно [със собствени сили]
1 translation
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Селището е регистрирано като самостоятелно през 2001 г.
 • Публикува предимно самостоятелно електронни книги.
 • Клубът съществува самостоятелно до 3 октомври 1944 г.
 • Музиката на балета се изпълнява и като самостоятелно оркестрово произведение.
 • издава самостоятелно първия си паранормален любовен роман „Провидънс“ от едноименната поредица.

 • Соевото олио не се използва самостоятелно поради дима, който се получава при пържене.
 • Последните си произведения публикува самостоятелно като електронни книги.
 • В случаите, когато титлата избрана от монарха е навлязла самостоятелно в българския език, гореописаните разграничения са ненужни.
 • До 1998 година и двете сестри пеят самостоятелно.
 • Уебсайтът е без реклами и се управлява напълно самостоятелно.

 • До 1860 г. е самостоятелно селище.
 • В Дзясин се намира първата самостоятелно проектирана китайска атомна електроцентрала.
 • Разширената автономия позволява на властите в Гренландия самостоятелно разпореждане на природните ресурси, увеличаване на правомощията на гренландските власти във вътрешнополитическата и външнополитическата сфера, както и самостоятелно управление на съдебната система.
 • Забележка: „+ ...“ = възможност за отделяне на самостоятелно семейство.
 • До 1963 г. Заножене е самостоятелно село.

 • От септември 1974 година Бунцево е признато за самостоятелно селище.
 • Твърдогоривните ускорители са абсолютно неконтролируеми и не могат да летят самостоятелно.
 • ... В тази връзка под самооблагане се разбират различни неща: 1) практика на самостоятелно определяне на данък от населението в общините по времето на социализма в България; 2) самостоятелно изчисляване и заплащане на данъка.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!