Advertisement
 Translation for 'самоувереност' from Bulgarian to English
confidence {noun}самоувереност {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'самоувереност' from Bulgarian to English

самоувереност {ж}
confidence {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Комбинация от личностни черти свързани с морал и доминиране в даден човек е свързана с повишено ниво на морална самоувереност (самодоволство), както и с повишена неприязън от други наблюдатели.
  • през следващите години външната политика на Неру страда от увеличаващата се китайска самоувереност при граничните спорове и критиката на решението на Неру да предостави политическо убежище на Далай Лама.
  • Якоб вече се е освободил от чувството за малоценност, изпълнил се е със самоувереност и смята себе си за най-способния сред учениците.
  • Типичният семеен произход е родителски стил на вкопчване и прекалена закрила, които подронват детската самоувереност.
  • Умствено издръжливите атлети показват четири характеристики: силна вяра в себе си (самоувереност) в тяхната способност да се представят добре, вътрешна мотивация за успех, способността да фокусира мислите и чувствата си без разконцентрация, спокойствие на духа при напрежение.

  • Така между 1955 и 1965 година на литературната сцена излиза ново поколение, което само отчасти подхваща характерните за петдесетте години теми и скоро придобива своя творческа и критическа самоувереност.
  • Поради голямата си самоувереност Боби Стойчев допуска четата да бъде обградена в манастира от турски аскер.
  • По време на атаката атакуващите войски може да се окажат уязвими поради изтощение, самоувереност или да попаднат в неизгодна позиция.
  • Спори се, че майчината природа на Сюзън развива у нея самоувереност, която не ѝ позволява да последва Аслан.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!