Advertisement
 Translation for 'самоуправление' from Bulgarian to English
пол.
self-government {noun}
самоуправление {ср}
1 translation
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • От своя страна вилаетите се поделят на етрапи ("райони") и градове със самоуправление.
 • предлага да се проведе и Ден на ученическото самоуправление.
 • в Унгария се приема закон, който дава право на самоуправление на малцинствата.
 • През 90-е години се изявява като деятелка на местното самоуправление.
 • Под този контрол попадат органите на териториалното и професионално самоуправление, органите на местно самоуправление, както и други субекти в сферата на изпълнение на функции от публичната администрация.

 • В градовете и селата освен това се провеждат избори за местно самоуправление (местка рада).
 • След реформата на местното самоуправление от 2011 г. селото е вече част от Евритания.
 • След реформата на местното самоуправление от 2011 г. селото е част от дем Волос.
 • Богдан Йорданов е специалист по административно право, държавна служба и местно самоуправление.
 • Всяко войводство има като органи за самоуправление Регионално събрание (...) и избран от него Регионален съвет (...), начело с председател (...).

 • Те имат собствена администрация и право на самоуправление и самоорганизация - избират своите управляващи органи и без намесата на други общини, щати или на федералните власти.
 • Муниципалното право е правен отрасъл регулиращ правоотношенията в областта на местното самоуправление и местната администрация.
 • Реорганизацията на държавната администрация се извършва съвместно с комитетите на местното самоуправление.
 • Президентските избори се провеждат на 22 март и 5 април 2009 година, съчетано с изборите за местно самоуправление.
 • Общинският съвет е орган на местното самоуправление в дадена община.

 • РАО „Тракия“ е посредник на общините-членки в обмена на информация и добри практики и има за цел да стимулира тяхното сътрудничество в разработването на проекти и програми в подкрепа на местното самоуправление, да работи за повишаване ефективността и прозрачността на дейността на общините при осъществяване на техните отговорности и за разширяване участието на гражданите в местното самоуправление.
 • За разлика от другите субекти на РФ тези градове имат особена форма на организация на местно самоуправление.
 • Джемали Саити ([...]; [...]) е северномакедонски политик, министър на местното самоуправление от 1999 до 2001 година.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!