Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'свредел' from Bulgarian to English
NOUN   свредел | свределът | свредели | свределите
свредела
auger {noun}свредел {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'свредел' from Bulgarian to English

свредел {м}
auger {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Чрез свредел на Преслер е изчислено, че растението е поникнало през 334/335 г.
  • Тези факти пораждат и трета, най-близка до истината версия – че Благин е получил заповед да извърши на очевидно недопустими фигури от висшия пилотаж, но поради ниската си скорост, той е паднал в „свредел“.
  • ... – "бургия, свредел").
  • Направена е възстановка на интериор от праисторическо жилище с възможност за работа на вертикален тъкачен стан, смилане на зърно с хромел, демонстрации на запалване на огън с помощта на дървен свредел и др.
  • Особено умение проявява в сложните изпитания на различните самолети на „свредел“.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!