Advertisement
 Translation for 'сектор' from Bulgarian to English
sector {noun}сектор {м}
иконом.
public sector {noun}
държавен сектор {м}
иконом.
public sector {noun}
обществен сектор {м}
3 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Промишлеността (или индустрията) е сектор от икономиката, включващ добива на полезни изкопаеми (добивна промишленост) и преработката на суровини в междинни или крайни продукти (преработваща промишленост).
 • Сектор „В“ на стадиона е по-познат като сектор „Слънчев бряг“ заради факта, че зрителите в него винаги са пряко изложени на слънцето и температурата е по-висока от останалите сектори.
 • За 2020 г., по данни на НСИ, заетите в частния сектор са 2 016.6 хил., а в обществения сектор заетите са 712.1 хил. лица.
 • има 22 015 седящи места, разпределени в четири сектора – сектор „А“ (6417 места), сектор „Б“ (4889 места), сектор „В“ (5689 места) и сектор „Г“ (5020 места).
 • Вторичен икономически сектор или индустриален сектор, включва онези икономически сектори, които създават завършен, използваем продукт: производството и строителството.

 • Този сектор е наричан също така трети сектор, по отношение на публичния и частния сектор.
 • Социална икономика се отнася до третия икономически сектор, между частния (бизнес) сектор или публичния (държавен) сектор.
 • Сектор 1 е сектор, административна съставна част на град Букурещ, с обща площ 67.5 км2, и население 229 238 души (2007).
 • В този сектор е разположена столицата на регион Болама – град Болама.
 • Съществуват обаче някои възвишения на океанското дъно, като например Южният Антилски хребет, които очертават известно разграничаване между атлантическия и тихоокеанския сектор.

 • Там е управлвнието на Корпоративния сектор, политическа единица, която е полунезависима от Галактическата република.
 • Банковият сектор е другият водещ сектор от икономиката.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!