Advertisement
 Translation for 'секуларизъм' from Bulgarian to English
пол.религ.
secularism {noun}
секуларизъм {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'секуларизъм' from Bulgarian to English

секуларизъм {м}
secularism {noun}пол.религ.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Идеологически е насочена към популизъм, кемализъм, ляв национализъм и секуларизъм.
  • Като цяло повечето либерални кемалисти също подкрепят идеи като секуларизъм, републиканизъм и реформизъм.
  • Характеризира се с републиканизъм и секуларизъм.
  • Заявените от партията идеологии са законност, секуларизъм и азербайджански национализъм.
  • Най-същностните идеи на партийната идеология на Мусават са секуларизъм, национализъм и федерализъм или автономия в по-широка обществена структура.

  • Бенедикт, стават жертви на по-късна модернизация на църквата и на секуларизъм.
  • Секуларизъм е възглед и принцип, свързан с различни аспекти на обществения живот и отделянето им от религиозните институции. В частност в политическото управление това означава държавните институции да работят независимо от религията и религиозните вярвания. Секуларизмът предполага религиозна неутралност на държавата и свобода от налагане на някакви религиозни догми върху обществото от страна на държавната политика, както и че политическите действия трябва да се базират на актуалното и фактическото, а не на религиозно влияние.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!