Advertisement
 Translation for 'секунда' from Bulgarian to English
second {noun}секунда {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'секунда' from Bulgarian to English

секунда {ж}
second {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Системата CGS (сантиметър-грам-секунда) е кохернтна на метричната система MKS (метър-килограм-секунда), станала основа за SI, но основните единици са с различни десетични представки.
 • Времето за реакция на установката е 10 секунди, скорости на насочване: по вертикалната плоскост: 25° в секунда, по хоризонтала: 40° в секунда.
 • Парсекът се равнява на разстоянието, от което отсечка с дължина една астрономическа единица (практически равна на средния радиус на орбитата на Земята около Слънцето), перпендикулярна на зрителния лъч, се вижда под ъгъл от една дъгова секунда (1″), тоест има паралакс от една секунда.
 • В миналото са били дефинирани и други кохерентни системи, като например имперската система, основана на фут, паунд и секунда, както и системите MKS (метър-килограм-секунда) и MTS (метър-тон-секунда).
 • Скорост на записа (на възпроизвеждане или преглед) – Кадровата честота – брой кадри, които видеосистемата записва (възпроизвежда или предава) за една секунда.

 • Близка единица е тебибит в секунда (Tibps), която се базира на двоични префикси, и се равнява на 1024 гибибита в секунда (Gibps), 1 048 576 мебибита в секунда (Mibps), 1 073 741 824 кибибита в секунда (kibps), или на 1 099 511 627 776 бита в секунда.
 • Системите трябва да записват резултатите с точност до 0,001 секунда.
 • ABS извършва тези действия, десетки пъти в секунда, в бързи темпове.
 • Горник е 342,26 метра/секунда, за София-340 метра/секунда.
 • В българския фолклор особено значение имат интервалите малка секунда (номинално полутон) и увеличена секунда („хиатус“ – номинално тон и половина).

 • m/s (килограм по метър в секунда) или N.s (Нютон по секунда).
 • Системата метър-килограм-секунда (абревиатура [...]) е вид система единици за измерване на физически величини, която използва метър, килограм и секунда като базови единици.
 • протона (водороден атом) или грубо 229 милиона тона водород се преобразуват в хелий (алфа-частица) всяка секунда, освобождавайки енергия със скорост 3,86 [...] джаула в секунда.
 • Съществуват няколко стандартни единици за измерване производителността: MIPS или FLOPS, които показват съответно колко милиона инструкции за секунда се изпълняват, или колко операции с плаваща запетая в секунда се изпълняват [...].
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!