Advertisement
 Translation for 'сеносъбирач' from Bulgarian to English
зоол.T
large-eared pika {noun} [Ochotona macrotis]
голямоух сеносъбирач {м}
зоол.T
Gansu pika {noun} [Ochotona cansus]
сеносъбирач {м} от Гансу
зоол.T
Gansu pika {noun} [Ochotona cansus]
сив сеносъбирач {м}
3 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Двата неотропични видове ехинококи са с междинни гостоприемници различни видове централно и южноамерикански гризачи, а единственият известен междинен гостоприемник на "Echinococcus vogeli" е черномуцунестият сеносъбирач.
 • Афганският сеносъбирач още риж сеносъбирач ("Ochotona rufescens") е вид бозайник от семейство Пики (Ochotonidae).
 • Сеносъбирач от Гансу още сив сеносъбирач ("Ochotona cansus") е вид бозайник от семейство Пики (Ochotonidae).
 • Китайски червен сеносъбирач ("Ochotona erythrotis") е зайцевиден бозайник от род Сеносъбирачи обитаващ планински райони на Централен Китай.
 • Около 95% от менюто и представлява местен вид черномуцунест сеносъбирач ("Ochotona curzoniae").

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!