Advertisement
 Translation for 'серология' from Bulgarian to English
биохим.мед.наук.
serology {noun}
серология {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'серология' from Bulgarian to English

серология {ж}
serology {noun}биохим.мед.наук.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • катедрата по бактериология и серология в Медицинския факултет на Софийския университет.
  • Ландщайнеровите аглутинационни тестове и неговото откритие на ABO кръвни групи е началото на науката за кръвопреливане и серология, което позволява преливането на кръв да бъде възможно и безопасно.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!