Advertisement
 Translation for 'сесия' from Bulgarian to English
информ.
to log on {verb}
започвам, откривам сесия на компютър
информ.
to log off {verb}
приключвам, затварям сесия на компютър
2 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • За първи път обектът е вписан в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО по време на 31. сесия през 2007 под името „Древни карпатски букови гори“.
 • Кара Карайев е депутат във Върховния съвет на СССР през V и VІ сесия.
 • Първата сесия се провежда на 5 април 1982 г.
 • Пълномощията на Парламента започват с откриването на неговата първа сесия и завършват с началото на първата работна сесия на новоизбраня парламент.
 • Дадена „бисквитка“ остава в компютъра на потребителя за използване при следваща сесия (междувременно тя може да бъде изтрита от потребителя), но тя може също така да се използва само в рамките на една сесия и да бъде изтрита в края на сесията.

 • Състезателна сесия по правилата на повечето федереции е около 5 до 15 минути.
 • Председател на ХХХІV сесия на Съвещанието на министрите на транспорта на страните-членки на Организацията за сътрудничество на железниците (ОСЖД) - юбилейна сесия по случай 50-годишнината от основаване на организацията.
 • Бил е младши член на перуанската делегация за първата сесия на Общото събрание на ООН в Лондон през 1946 г. и член на делегациите от 25-а до 30-а сесия на Общото събрание.
 • Всяка група има 20-минутна квалификационна сесия.
 • Първата сесия в памет на Милко Борисов е проведена през 2003 г.

 • В стандартна FTP-сесия целият трансфер на данни се извършва единствено между клиент и сървър.
 • Илхам Алиев посещава щабквартирата на ООН няколко пъти:за да присъства и да обсъди общите разисквания на 59-ата сесия на Общото събрание на ООН през септември 2004 г.
 • Което е признато на най-високите форуми: 57 сесия на Международното бюро по епизоотиите в Париж май 1988 г.
 • Наличните съобщения към клиента се фиксират, когато POP сесия създаде връзка със сървъра.
 • Парламентът се свиква на осем месечна сесия всяка година; при особени обстоятелства председателят на Републиката може да се свика и допълнителна сесия.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!