Advertisement
 Translation for 'сигнал' from Bulgarian to English
signal {noun}сигнал {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'сигнал' from Bulgarian to English

сигнал {м}
signal {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Изходния сигнал на мултиплексора е комбиниран сигнал.
 • Отразяващите обекти, които са твърде далеч пораждат твърде слаб сигнал, който не превишава нивото на шума и те не могат да бъдат открити.
 • Принципът му е следният: да се направи първо откриване на най-мощния сигнал.
 • При клякането с щанга състезателят изважда тежестта от стойките, прави крачка назад, след което чака за сигнал от съдията.
 • Телевизионният сигнал може да бъде аналогов и цифров.

 • Концепциите на Отношение сигнал-към-шум и динамичен обхват са тясно свързани.
 • Дискретизация е процесът на преобразуване на непрекъснат аналогов сигнал в сигнал с дискретни стойности.
 • Входа има ниско вътрешно съпротивление и входния сигнал е ток.
 • Тоест при интегратора изходния сигнал е пропорционален на интеграла на входния сигнал във времевия интервал от t1 до t2.
 • Цифрово-аналоговият преобразувател (съкращаван често ЦАП) е устройство за преобразуване на цифров (обикновено двоичен) код в аналогов сигнал (ток, напрежение или заряд).

 • Някои активни еднопосочни преобразуватели съществуват, че може да декриптират HDCP и отцепчт аудио сигнал, тъй като S / PDIF и / или линейно ниво аналогов сигнал, което позволява конвертиране DVI-само дисплеи с резолюция HDMI-съвместими в пълен HDMI дисплей.
 • Всеки сигнал в МСК има завършено значение, получателят не трябва да чака втори или трети сигнал, за да разбере съобщението.
 • Аналоговият сигнал е сигнал, който може да има безкраен брой близки стойности, принадлежащи към едно непрекъснато множество от стойности.
 • При този формат е възможно да се запише видео сигнал заедно със звуков сигнал и сигнал за звукова синхронизация за получаване на озвучено изображение.
 • Свързан е с обясняване обработката на синусоидални сигнали и представлява вид аналогова модулация.

 • Работата на всеки неврон се свежда до описания цикъл: възбуждане след получаване на сигнал; създаване на собствен сигнал при достигане на възбуждането до определен праг; изпращане на създадения сигнал до други клетки; преминаване в спокойно състояние.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!