Advertisement
 Translation for 'сигурност' from Bulgarian to English
assurance {noun}сигурност {ж}
reliability {noun}сигурност {ж}
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'сигурност' from Bulgarian to English

сигурност {ж}
assurance {noun}

reliability {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Стефан Георгиев Димитров е български офицер, бивш директор на Националната служба за сигурност и служител на Държавна сигурност.
 • преподавател в катедра „Национална сигурност“ във Факултет „Информационна сигурност“ на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ).
 • Общото събрание на ООН обсъжда и дава препоръки по всички въпроси за международния мир и сигурност, поставени от страна членка.
 • постоянният представител на Хашемитското кралство Йордания представя на председателя на Съвета за сигурност писмо, настояващо Съветът за сигурност да разгледа жалбата на страната му срещу Израел, обвиняваща го в нарушение на "Общото споразумение за примирие и акт на военна провокация, явяващ се заплаха за международния мир и сигурност".
 • Военната политика (често заедно с политика за сигурност) е дял от общата държавна политика по националната и международната сигурност, както и въоръжените сили и силите за сигурност.

 • Преминал през всички нива на служебната йерархия в Националната служба „Сигурност“, а по-късно и в Държавната агенция „Национална сигурност“, като е заемал последователно длъжностите началник на сектор, началник на отдел и директор на дирекция.
 • Възприемането на сигурността може да не бъде тясно свързана с реално измеримата обективна степен на сигурност и мерките за тази сигурност.
 • Консултативният съвет за национална сигурност е съвещателен орган по въпросите на националната сигурност към президента на Република България.
 • Службата за сигурност на райхсфюрер СС (...) или СД е първата вътрешна служба за сигурност на НСДАП, а по-късно – служба за сигурност на райхсфюрера на СС.
 • Проектира система за сигурност или основни компоненти на системата за сигурност и може да оглави екип за проектиране на нова система за сигурност.

 • Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) е българска държавна агенция към Министерския съвет, която изпълнява политика по защита на националната сигурност.
 • Второ главно управление (през 1944 – 1947: "Отделение Б"; през 1947 – 1950: "Втори отдел"; през 1950 – 1969: "Второ управление") е подразделение на Държавна сигурност на България, натоварено с контраразузнаването.
 • Силите за сигурност на Косово ([...] – Косовска сила за сигурност, в ед. ...
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!