Advertisement
 Translation for 'сила' from Bulgarian to English
force {noun}сила {ж}
power {noun}сила {ж}
strength {noun}сила {ж}
мед.
muscle power {noun}
мускулна сила {ж}
иконом.
work force {noun}
работна сила {ж}
to a fare-thee-well {adv} [Am.] [coll.] [for maximum effect]с все сила [усърдно]
to revalidate {verb}подновявам законната сила
7 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Единицата за сила в SI е нютон (N).
 • Възможността ненулева сила да извършва нулева работа подчертава разликата между работа и свързаните с това категории: импулс на сила и импулс.
 • Свръхдържава или свръхсила е държава с доминиращо положение, характеризираща се с широката си способност да упражнява влияние или да проектира сила в глобален мащаб.
 • Появата на Monday Nitro носи със себе си интензивно съперничество между шоуто и програмата на WWF Първична сила.
 • Манито е иманация на върховната сила.

 • Това са спортове за сила, които основно използват само сила.
 • Подемната сила се създава, когато флуид обтича повърхността на дадено тяло.
 • Тежестта на вота не трябва да се бърка с избирателната сила.
 • След Априлския пленум в България е приет Закон за пенсиите, влязъл в сила от 1 януари 1958 г., и останал в сила до влизането в сила от началото на 2000 г.
 • Можем да разложим гравитационната сила на два вектора, един перпендикулярен и един успореден на равнината.

 • Тази сила се нарича също сила на Архимед.
 • Като повечето романтици, внушителната сила на природата е постоянен мотив в работите на Търнър.
 • Тази сила по аналогия наричаме гравитомагнитна сила.
 • В по-старата литература се ползват термините „материална законна сила“ или „законна сила“ на решението (Димитър Силяновски).
 • Фунтът се използва също като единица за тегло и изобщо за сила (ср. ...

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!