Advertisement
 Translation for 'силикат' from Bulgarian to English
химия
silicate {noun}
силикат {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'силикат' from Bulgarian to English

силикат {м}
silicate {noun}химия
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Той не съществува в свободно състояние, а под формата на силициев диоксид (в пясъка, кварц) или като силикат (каолин).
 • На някои места в метеорита оливинът съдържа метасоматични включвания от графит, който замества значителен обем от този силикат.
 • Воластонит е минерал от клас силикати, представляващ природен силикат с химическа формула Ca3(Si3O9).
 • Евклаз ("euclase") e рядък скъпоценен камък, силикат на берилия и алуминия.
 • Рингудитът е полиморфен минерал с голямо наличие на оливин (магнезиев силикат и желязо), който се образува при високи температури и налягания на земната мантия между 525 и 660 km дълбочина.

 • Натролитът ("Natrolite") е вулканичен минерал от едноименната група в клас силикати и представлява хидратиран натриево-алуминиев силикат.
 • ... , означаващо „лед“) е безцветна и прозрачна разновидност на минерала кварц – силикат, представляващ една от кристалните модификации на чист SiO2.
 • Натриевият силикат, известен като водно стъкло, представлява стъкловидна сплав (силикат на калий или натрий) или разтвор на тези силикати калий (K2SiO3) и/или натрий (Na2SiO3) с хидратиран оксид на силиций (SiO2·xH2O).
 • Наблюдават се многобройни езера от разтопена сяра, а също и потоци от нисковискозна течност, вероятно някакъв вид разтопена сяра или силикат, дълги стотици километри.
 • От натриев силикат Na2O·CaO·6SiO2 се произвежда стъкло за прозорци.

 • Те произвеждат универсален прах за пране, базиран на химически силикат.
 • започва импрегнирането на главата на кибритената клечка с огнеупорни химикали като стипца, натриев силикат и други соли, които предотвратяват случайното изгаряне на пръстите при употреба.
 • Желязото отново се свързва като железен силикат.
 • Стъклото обаче се разтваря бавно в основата при образуване на натриев силикат, затова при дълго стоене съдове със стъклени запушалки се „спичат“.
 • Оливи́н е вид минерал, магнезиево-железен силикат с мафичен произход и формула (Mg,Fe)2[...].

 • Никелът образува арсенат [...], силикат (Ni2SiO4) и още много други комплекси, а също и амини.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!