Advertisement
 Translation for 'силиконов' from Bulgarian to English
матер.
silicone sealant {noun}
силиконов уплътнител {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'силиконов' from Bulgarian to English

силиконов уплътнител {м}
silicone sealant {noun}матер.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Проектът с отворен код Fab@Home е разработил принтери за обща употреба с всичко, което може да се създаде, от шоколад до силиконов уплътнител и химически реагенти.
  • ИОЛ се изготвят от синтетични материали – от нееластичния PMMA "(твърди ИОЛ)" и от еластичните силикон или силиконов акрилат "(меки ИОЛ)".
  • За термична изолация се ползва златно фолио и силиконов аерогел.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!