Advertisement
 Translation for 'симбиоза' from Bulgarian to English
биол.
symbiosis {noun}
симбиоза {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'симбиоза' from Bulgarian to English

симбиоза {ж}
symbiosis {noun}биол.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Това е вторият нужен партньор в паразитната симбиоза, който служи за храна, а и като среда за обитаване.
 • Брезовката расте винаги в симбиоза с брези (откъдето идва и името ѝ), най-често поединично.
 • Там двамата провеждат изследвания върху лизогенията (форма на симбиоза между бактерии и бактериофаги), която става предмет на докторската му дисертация (1954).
 • Благодарение на експериментаторския си дух започва да комбинира традиционния звук на кавала с популярни стилове като джаз, фънк, латиноджаз, поп, електронна музика и други, от което се получава непозната симбиоза и игра на стилове.
 • Призрачната орхидея няма зелени листа, не зависи от фотосинтезата и се изхранва единствено чрез симбиоза с микроскопични гъби.

 • В хлебната мая протича активна ензимна симбиоза на млечната бактерия "Lactobacillus sanfranciscensis" (вид пробиотици) и гъбичната "Candida milleri".
 • Предполага се, че еукариотите са възникнали след няколко етапа на симбиоза на древни бактерии, всяка от които отговаря за някой от фундаменталните механизми в съвременната еукариотна клетка – размножаване, опаковка и управление на генетичния материал, кислородно дишане, фотосинтеза при растенията.
 • Книгите му са симбиоза от криминален и исторически роман, с мистификация и фолклорно-легендарни мотиви.
 • Живеят в симбиоза с великолепната морска анемона ("Heteractis magnifica"), която им служи за подслон и защита.
 • Архитектурното оформление представлява своеобразна симбиоза между съвременно третиране на античните находки, разкрити над станцията и модерното архитектурно решение на интериора.

 • С други думи „киборг“ представлява пример за био-механична симбиоза.
 • е германски богослов и философ, известен със забележителния си опит да направи симбиоза между критиката на Просвещението и традицията на протестантството.
 • Глокеншпилът е симбиоза между два инструмента – звънчета и металофон.
 • Ендосимбионтната теория е теория, според която някои клетъчни органели на еукариотните клетки, а именно митохондриите и хлоропластите, произлизат от прокариотни клетки, попаднали в цитоплазмата на примитивната еукариотна клетка и установили с нея симбиоза.
 • Берат се няколко вида за трапезата, два от които се срещат сравнително често близо до дърветата, с които формират симбиоза.

 • Развива се в симбиоза с дърветата.
 • Когато съществуването на индивидите от един вид зависи от съществуването на индивид от друг вид, говорим за симбиоза.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!