Advertisement
 Translation for 'синдром' from Bulgarian to English
псих.
Asperger syndrome {noun} <AS>
синдром {м} на Аспергер
мед.
carpal tunnel syndrome {noun} <CTS>
синдром {м} на карпалния тунел
2 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Претекталният синдром, известен още като синдром на Парино (от англ. ...
 • е полска лекарка невроложка, авторка на едно от първите описания на синдром, който впоследствие е наречен „синдром на Фрей“.
 • Някои негативни психични усещания след аборта са предложени от привържениците на pro-life като състояние наречено „пост-абортивен синдром“ (чувство за вина, неврози, смущения в сексуалната област), но този синдром не е признат от АПА, и някои pro-choice защитници твърдят, че това е тактически политически ход на pro-life привържениците.
 • Синдромът има някои прилики с Марфан синдром и Елерс-Данлос синдром.
 • Те включват възрастов тип диабет при млади хора (MODY), синдром на Донахю, синдром на Рабсон-Менденхол и други.

 • Приеманият за психичен синдром и несъществуваща фантазия (Delusional parasitosis) Моргелонов синдром (Morgellons disease или Morgellons syndrome) в много случаи е причиняван от бактериите на Borrelia burgdorferi .
 • срещано разговорно като меси синдром ("messie syndrom") и синдром на Плюшкин, представлява вид натрапливо поведение.
 • Затлъстяването е основен белег на няколко синдрома като синдром на Прадер-Вили, синдром на Барде-Бидъл, синдром на Коен и MOMO синдром.
 • Това е поведенческа характеристика на някои хора с аутизъм, синдром на Турет, Синдром на Гансер, шизофрения (особено на кататонната шизофрения), някои форми на клинична депресия и някои други неврологични разстройства.
 • При бъбречния синдром инкубационният период трае 2 – 4 седмици при хората.

 • Дисеминираната интравазална коагулация ("ДИК синдром", "консумативна/преразходна коагулопатия") е придобита хеморагична диатеза, синдром на патологично активиране на системата на кръвосъсирването.
 • Срещат се тризомии на 13-а хромозома (синдром на Патау), 18-а хромозома (синдром на Едуардс), 21-ва хромозома (синдром на Даун) и др.
 • Мутацията на някои туморни супресорни гени характеризира няколко наследствени синдрома, които показват повишена чувствителност към развитието на мозъчни тумори.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!