Advertisement
 Translation for 'способности' from Bulgarian to English
prowess {sg} [skill]способности {мн}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'способности' from Bulgarian to English

способности {мн}
prowess {sg} [skill]
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Способността на хората да конструират модели е тясно свързана с пространствените им когнитивни способности.
 • Новата механика VOLTA във FIFA 22 позволява на играчите да задействат специални способности по време на мач, които ще повишат аватара на играча в определен атрибут.
 • Не е необходимо пациентите да имат музикални способности, за да участват активно в терапевтичния процес.
 • като част от Програмата за стратегически въздушни способности ("SAC") – многонационална програма, осигуряваща на участващите държави гарантиран достъп до стратегически военновъздушни способности за посрещане на нарастващите нужди от стратегически и тактически въздушни линии.
 • Често за да се приложат практиечески магическите способности са нужни големи знания, висока физическа и умствена сила.

 • През 2001 г. му е предоставена щатската виза тип E11, давана за личности с „изключителни способности“.
 • Човек, който има способности на ясновидство, се нарича ясновидец („който вижда ясно“).
 • Притежава завидни умствени способности, може да брои, има добра памет, известни са случаи и на заучаване на думи.
 • Енциклопедист е човек, чиито способности обхващат значителен брой различни области на познанието.
 • Сила е юдео-християнин и уважаван с пророчески способности член на първата християнска общност в Йерусалим.

 • Изучава вродените способности, характер, темперамент и разработва методи за тяхната обективна диагностика и измерване.
 • Жупе е наричан с прозвището „ходещият компютър“, заради своите блестящи математически способности.
 • Способности: атаки на Огнения Елемент, Огнени челюсти, и други способности оценени над Бижу Ранг1 по сила и чакра.
 • Комуникационните способности на един ученик се смятат за закъснели, ако той/тя са забележимо изостанали от техните връстници по отношение на тяхната реч или езикови способности.
 • Те твърдят, че притежават знания, умения и способности, които в действителност нямат.

 • Вазектомията не оказва влияние върху сексуалното желание и способности на мъжа.
 • По-старите маршрутизатори демонстрират ограничени способности на защитни стени.
 • вещи люде – хора със свръхестествени способности, знания и умения.
 • В света на "Повелителите на руните" съществува уникална магическа система по отношение на различните човешки способности като сила, ум, обаяние и пр.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!