Advertisement
 Translation for 'способност' from Bulgarian to English
ability {noun}способност {ж}
aptitude {noun}способност {ж}
capability {noun}способност {ж}
информ.техн.
throughput {noun}
пропускателна способност {ж}
4 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • „TurkSat 5A“ би разширил значително обхвата на безпилотни операции, с подсилена способност против заглушаване, потоци на живо с висока разделителна способност на цели и по-бързо управление на боеприпаси.
 • Проникваща способност, пробивно действие (пробивна способност) – способност на куршума да прониква (преминава) през преграда.
 • Освен разрушителната способност на взривните вещества, съществено значение има и тяхната способност да запазват своите химически и физически свойства в процес на снаряжение, транспортиране и съхранение.
 • Разрешителна способност на видеокамерата – това е максималното число на линии, които се събират в един кадър на монитора (ТВЛ – телевизионни линии).
 • Капацитетът на пристанището при съществуващия режим на работа е както следва: кейова пропускателна способност – 3100 хил.т./год., а при влизане в експлоатация на 12-о и 13-о корабни места – до 4000 хил.т./год.

 • Качеството на цифровизирания звук зависи от два компонента: честота на дискретизация и разделителна способност измерена в битове.
 • Други обобщаващи качества като интегративна способност (качество, което характеризира възможността на системата за гъвкава промяна към новите условия), акумулираща способност (възможността на системата да концентрира ресурси за постигането на определените цели), параметрично постоянство (устойчиво развитие на системата) и други.
 • Най-важната топлотехническа характеристика на слънцезащитните покрития е тяхната отражателна способност на слънчево греене – видим и близък инфрачервен спектър (NIR)при дължина на вълната в диапазона 0,41 – 2,5 mm.
 • Задачите за съхраняването тестват детската способност да се вижда, че някои свойства са запазени или инвариативни след обекта претърпява физическа трансформация.
 • "Оклумантиката" е способност, която дава възможност на даден индивид да затваря ума си, т.е.

 • Светлочувствителността на фотографските материали отразява тяхната способност да формират изображение под въздействието на светлината.
 • Пикселът се използва за определяне на разделителната способност на снимка.
 • Рони има уникалната способност сред големите играчи на своето поколение да играе с лява и дясна ръка.
 • За разлика от телевизора, мониторът няма тунер и обикновено е с по-висока разделителна способност и честота на опресняване (при лъчевите монитори).
 • Реакционната способност на въглеводородите на отделните хомоложни редове намалява с увеличаване на молекулната маса.

 • Телевизията с ниска разделителна способност ([...] , съкратено LDTV) е телевизионна система с по-ниска разделителна способност от стандартната телевизионна система.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!