Advertisement
 Translation for 'страна' from Bulgarian to English
country {noun}страна {ж}
9
side {noun}страна {ж}
cheek {noun}страна {ж}
2 Words
top {noun}горна страна {ж}
underneath {noun}долна страна {ж}
3 Words
on the right-hand side {adv}от дясната страна
to / on the left {adv}откъм лявата страна
aspect {noun}страна {ж} (на въпрос)
4 Words
to avoid {verb}стоя на страна от
9 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Фърлонг е дългата страна на правоъгълника с площ 1 акър и къса страна 1 чейн.
 • На близката страна на Луната има повече базалт отколкото на обратната, така че може да се очаква, че богат на желязо метеорит (базалт или базалтова брекча) вероятно произхожда от близката страна, а беден на желязо (фелдшпат) е от обратната страна.
 • На лицевата страна е изобразен актуалният британски монарх (суверен), откъдето и идва името на монетата.
 • Когато се описва триизмерна (стереометрична) фигура, страна е всяка една повърхнина на многостен, ограничена от ръбовете му.
 • Насилието над жени е скрит проблем поради трудното разпознаване и от страна на обществеността, и от страна на жертвите, и от страна на извършителите.

 • Този член предвижда също, че водите на устието на река Ханган трябва да бъдат открити за граждански плавателни съдове на двете страни навсякъде, където единият бряг на реката се контролира от едната страна, а другият бряг се контролира от другата страна.
 • В страна А са 2 нови песни, в страна B два кавъра, а в страна C шест концертни песни, записани на 28 април 2011 г.
 • Парсекът е дефиниран като равен на дължината на по-дългата страна на изключително удължен въображаем правоъгълен триъгълник в пространството.
 • Обратната страна на Луната понякога е наричана погрешно „тъмна страна“.
 • Църквата има два главни входа, едният е от западната страна, над който има полукръгла ниша от добре обработен камък с изображение на Богородица с Христос.

 • Ролята и позицията на работодателските организации варира от страна до страна, в зависимост от икономическата система на дадената страна.
 • Причината за това явно е бездействието на съветската страна, въпреки възможностите за намеса.
 • От своя страна краищата се делят на няколко окръзи (...). Общо в цялата страна те наброяват 79.
 • късата страна -6.10 m, дългата страна – 7,30 m, като тези са на пространството от вътрешната страна на въжетата.
 • ВКБООН търси дългосрочни решения за тежката участ на бежанците, като им помага да се репатрират в собствената си страна (ако условията позволяват завръщане там), да се интегрират в приемащата страна или да се преселят в друга страна.

 • Берлинският протокол е последен опит от страна на Германия да задържи Царство България като воюваща страна след пробива при Добро поле.
 • Тогава вятърът идва от другата страна на ветрилата.
 • Фронталната равнина – при гръдни и комбинирани сколиози целият гръбначен стълб и таз са снижени към вдлъбнатата страна на изкривяването, докато при гръдно-лумбалните гръбначния стълб пресича вертикалната ос на тялото, като гръдния отдел се разполага от страна на изкривяването, а тазът – на противоположната му страна.
 • Охладителната система е водна, с един радиатор, разположен под наклон от лявата страна на двигателя, и два радиатора, разположени от дясната страна.
 • Тази страна Харалд рок Тази страна бе спасена от Харолд с kjemperad си, с огромни усилия от негова страна, тази страна Хакон защитава Тази страна бе пазена от Хокон medens Øyvind квадрати; докато Ювинд пееше; Олав на страната боядисани Олав обагри страната на кръст с кръвта му, с кръст от неговата кръв, от високата си Sverre говори от висините Свере своя глас Рим обратното.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!