Advertisement
 Translation for 'странично' from Bulgarian to English
автомоб.
side-view mirror {noun} [Am.]
странично огледало {ср}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'странично' from Bulgarian to English

странично огледало {ср}
side-view mirror {noun} [Am.]автомоб.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • е странично източно планинско било, част от планинската верига Пинд в Трикалско.
 • При стрелба по движеща се цел изчислените установки се определят и с оглед нейното странично преместване.
 • Краката са разположени странично, върху издатини на сегментите наречени педестали.
 • Той се изразява в надлъжно или странично пъпкуване.
 • Издига се на Каменишкото странично било южно от връх Кельо и северозападно от Стефанов връх.

 • Акулите чук ("Sphyrnidae") са семейство акули, характерни с особената, плоска и странично продълговата форма на главата.
 • Джузепе Пиермарини се ражда втори площад, поставен странично спрямо първия и свързан с него.
 • Оформен е между Синанишкото странично било, ридът Гредаро и малък безимен рид южно от връх Гергийца.
 • Висок е 2589 m и е най-високата кота на "Синанишкото странично било".
 • В торпидната подфаза наркозависимия трябва да бъде облечен, да бъде поставен в странично безопасно положение и да бъде завит с топли дрехи.

 • Xарактерната им черта е наличието на черупка (панцер), състоящ се от две части – горна (карапакс) и долна (пластрон), съединени странично чрез мост.
 • Тревното попче достига на дължина до 25 cm при тегло от 150 до 200 г. Главата и тялото му са странично сплеснати.
 • Конарево е връх, разположен на Полежанското странично било в Пирин.
 • Разположен е в Северния пирински дял, на Полежанското странично било.
 • Разположен е в алпийския Северен пирински дял, на Каменишкото странично било.

 • Полежанското странично било е едно от четирите странични била в северния дял на Пирин.
 • „Безбог“ е хижа в Пирин, разположена на Полежанското странично било.
 • Заедно с него се разпространява и 16-странично приложение за деца „Хилял“ ("„Месечина“").
 • На 19 септември 1982 година професор Скот Фалман от университета „Карнеги Мелън“ в Питсбърг изпраща електронно писмо, в което за първи път се използва странично усмихнатото лице, написано с клавиатурата.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!