Advertisement
 Translation for 'съглашение' from Bulgarian to English
concord {verb}съглашение {ср}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'съглашение' from Bulgarian to English

съглашение {ср}
concord {verb}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • След появата във Великобритания на „Дредноут“ министърът на военноморския флот на Бразилия, адмирал Аленкар, сключва съглашение с фирмата „Армстронг“ за построяването на два линкора според проекта 494А.
 • Линкорите са проектирани в рамките на ограниченията на Лондонското съглашение от 1936 година – максимален калибър на оръдията 356 мм, водоизместимост 35 000 дълги тона.
 • Основното съдържание на пакта е формулирано като съглашение, с което се задължават участниците в случай на конфликт със СССР „незабавно да се обсъдят мерки, необходими за защита на общите интереси“.
 • в хода на изпълняването на задълженията, поети от Британската империя съгласно Вашингтонското морско съглашение.
 • Испания не участва в подписването на Вашингтонското морско съглашение, но счита изгодно за себе си да използва установените в това съглашение норми за крайцерите.

 • На 28 октомври Грузия се съгласява с влизането на Русия в организацията, а на 9 ноември в Женева, при посредничеството на Швейцария, двете страни подписват съглашение по присъединяването.
 • След сърдечното съглашение изразът добива сатиристичен оттенък във френската преса в навечерието на Първата световна война.
 • островната администрация сключва със САЩ съглашение за достъп до информация, ако тя трябва да послужи като доказателство за принадлежност към наркобизнеса.
 • Сърдечното съглашение, заедно с Англо-руското съглашение и Френско-руския съюз, по-късно образуват Тройното съглашение, една от страните в Първата световна война.
 • с подписването от президентите на РСФСР, БССР и УССР на "Соглашения о создании Содружества Независимых Государств" („Съглашение за създаването на Организация на независимите държави“, известно в средствата за масова информация като „Беловежко съглашение“) във Вискули (Беловежката гора) край Брест.

 • Споразумението Цветкович-Мачек е договорка (съглашение) от 26 август 1939 година за създаване на автономна Хърватска бановина в състава на Кралство Югославия.
 • Договорът е съглашение между две или повече страни, което установява, определя или прекратява техни права и задължения.
 • Антантата е създадена през 1907 година с подписването на Англо-руското съглашение.
 • Съгласно договора двете страни се задължават да не влизат в съюз или съглашение, насочени срещу другата страна, да водят политика на приятелство и да си оказват помощ.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!