Advertisement
 Translation for 'съдебен пристав' from Bulgarian to English
правопроф.
bailiff {noun} [Br.] [person employed by court]
съдебен пристав {м}
право
juror {noun}
съдебен заседател {м}
2 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
  • Редактор е на вестник „Македонски глас“, а от 1886 година до 1890 година работи и като съдебен пристав при Софийския съд.
  • Топташ е съдебен пристав и ковчежник в различни по-малки градове, след това става служител в Министерството на финансите.
  • Синът му Иван Бойкикев е доброволец в Сръбско-българската война в Ученическия легион, съдебен пристав в Радомир, деец на местното македоно-одринско дружество и спомоществовател на Върховния македоно-одрински комитет.
  • След това работи като съдебен пристав в Белоградчик, мирови съдия в Русе, Попово, Разград и Шумен.
  • В отделни периоди е съдебен пристав към Старозагорския съд, член на ръководства на различни акционерни дружесва, членува също така и в Народната партия, както и в дружеството „Театър“, днес Народно читалище „Родина“.

  • Г. Лоял е съдебен пристав. Той служи на заповедта за отнемането на имуществото на Оргон.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!