Advertisement
 Translation for 'съдебен' from Bulgarian to English
право
juror {noun}
съдебен заседател {м}
правопроф.
bailiff {noun} [Br.] [person employed by court]
съдебен пристав {м}
2 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Алексей Христов Дума (...) е виден съдебен лекар, педиатър от Северна Македония.
 • Тя е застреляна без съдебен процес в нощта на 26 септември 1951 г.
 • Филип Марголин (...) е американски писател на бестселъри в жанра съдебен трилър.
 • Върховният наказателен съд (...) е извънреден съдебен орган в Руската империя.
 • Скот Прат (...) е американски писател на бестселъри в жанра съдебен трилър.

 • Лелия Кели (...) е американска писателка на бестселъри в жанра съдебен трилър.
 • Джилиан Хофман (...) е американска писателка на бестселъри в жанра съдебен трилър.
 • Мими Лат (...) е американска писателка на бестселъри в жанра съдебен трилър.
 • Стив Мартини (...) е американски писател на бестселъри в жанра съдебен трилър.
 • Народната съдебна палата (...) е висшият специализиран съдебен орган на Третия Райх.

 • съпругата му Мария Сисова прави опит да изчисти името му по съдебен път, но неуспешно.
 • Съдебната система в Мианмар е много ограничена, няма гаранция на справедлив съдебен процес, поради зависимостта си от изпълнителната власт.
 • Стойчо Раданов е български съдебен лекар, професор.
 • Националният съдебен съвет провежда, по собствена инициатива или след сезиране, и дисциплинарни дела срещу представители на Съдебната власт.
 • Върховният касационен съд осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища.

 • Кадилък ([...]; [...]; [...]) е съдебен район на османски съд.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!