Advertisement
 Translation for 'съдебна' from Bulgarian to English
право
courtroom {noun}
съдебна зала {ж}
право
letter of request {noun}
съдебна поръчка {ж}
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'съдебна' from Bulgarian to English

Advertisement
съдебна зала {ж}
courtroom {noun}право
съдебна поръчка {ж}
letter of request {noun}право
Usage Examples Bulgarian
 • Провинциалния съд, чиито съдии се назначават от правителството на провинцията, решава граждански и наказателни дела в провинцията и представлява най-ниската съдебна инстанция.
 • На Нюрнбергския процес цялата организация е подведена под съдебна отговорност и обвинена за престъпления срещу човечеството.
 • е съдебно решение, произнесено от многочленен съдебен състав на висша съдебна инстанция в Бразилия.
 • Конституционно независимата съдебна система включва Федералния върховен съд.
 • Народната съдебна палата (...) е висшият специализиран съдебен орган на Третия Райх.

 • През 1882 – 1886 учи в Юридическия факултет на Московския университет, след което е определен като кандидат за съдебна длъжност в Симбирския окръжен съд, а от 1887 е кандидат на съдебна длъжност при прокурора на Ереванския окръжен съд.
 • Специализира съдебна медицина в Москва, Ленинград, Лион и Париж.
 • Конституцията осигурява независима съдебна власт.
 • Националната съдебна корежедория е изпълнителен орган на Националния съдебен съвет, който ръководи, координира и провежда различни политики, насочени към подобряването и правилното изпълнение на дейността на съдилищата в страната.
 • Главната прокуратура е съдебна държавна институция в България, част от съдебната власт.

 • Върховният съд е най-висшата съдебна инстанция в Източна Румелия.
 • Компетенции: Трибуналът е наднационална съдебна инстанция.
 • В България изследвания от този тип се извършват в центровете по съдебна медицина в страната, както и в сектор „Съдебна медицина“ при Министерството на отбраната и в Научноизследователския институт по криминалистика и криминология (НИКК) към МВР.
 • Автор на публикации със съдебна тематика.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!